x
Kies uw taal: NederlandsFrançais

Circulaire economie : nieuw leven voor afval

In een lineaire economie worden producten vernietigd zodra hun levensduur erop zit.
De principes van de circulaire economie gaan daar lijnrecht tegen in. In een circulair systeem worden zoveel mogelijk grondstoffen gesorteerd en opnieuw verwerkt en gevaloriseerd.
Sorteren
Inzamelen
Verwerken
Grondstoffen creƫren
Circulaire economie: van sorteren tot valoriseren
SUEZ ondersteunt de circulaire economie op alle vlakken. Dat begint bij het sorteren van uw afvalstromen, maar vindt ook zijn weerslag in de verwerking en recyclage. Onze prioriteit bestaat erin om zoveel mogelijk afvalstoffen te recupereren. En ze zo een waardevol tweede leven te bezorgen. Daarom zijn wij ook onophoudelijk op zoek naar nieuwe recyclage- en valorisatietechnieken.
Zuurstof voor de aarde
Waarom is SUEZ zo'n voorvechter van de circulaire economie? Wel, onze aarde en haar grondstoffen zijn niet onuitputtelijk. Hoe minder we onze natuurlijke bronnen moeten aanslaan, hoe meer ademruimte de natuur krijgt. En hoe langer het leven op onze wereld leefbaar blijft. Voor ieder van u.
Circulaire economie: tweede leven voor uw afval, langer leven voor iedereen.

Madelec nv staat in voor alle vooraanstaande technieken in de gloednieuwe burelen van SUEZ, Valomet, Treatment and Recycling.

Adres: Hulsdonk te Gent